THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của...

Xem thêm
TỔNG SHOW PHỤC VỤ

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của...

Xem thêm
Khách hàng nổi bật

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của...

Xem thêm

Hành trình phục vụ

Tại sao chọn LINH K & FRIENDS – acoustic band

VỀ CHÚNG TÔI

Giá trị của chúng tôi tương đương với giá trị chúng tôi trao gửi cho khách hàng:

– Hơn 6 ngôn ngữ có thể phục vụ…
Xem thêm…

Hình thành và phát triển

“We are LINH K & FRIENDS – acoustic band”

❤️ Chúng tôi đã có cùng nhau 1 chặng đường 4 năm, dù xuất phát điểm mỗi người mỗi khác, xong vẫn đã và đang đi đến cùng 1 mục tiêu, 1 đam mê dành cho âm nhạc.

❤️ Chúng tôi là những màu sắc khác nhau. Từ những con người xa lạ, bắt đầu với những cuộc cãi vã không đáng thì giờ đây sau 4 năm, chúng tôi không chỉ hiểu nhau mà còn là những người bạn, người anh em cùng đồng hành, nâng đỡ cho nhau ngày một phát triển hơn.

❤️ Trong hình bạn đang thấy là 20 thành viên chính thức của nhóm (chúng tôi còn có rất nhiều những thành viên đầy tài năng và xinh đẹp khác, hợp tác từ khắp nơi).

❤️ Nếu bạn hỏi “sức hút” ấy từ đâu mà có? Xin vui lòng ngồi lại cùng với tôi một chút và lắng nghe 😘😘 

TỔNG KẾT SHOW 2019 – 753 SHOW

2018 – 514 show
2019 – 753 show
We’re still going up cuz We’re LINH K & FRIENDS – acoustic band
_____________________________
GO FAST GO ALONE – GO FAR GO TOGETHER

 
Xem thêm

TỔNG KẾT SHOW 2018 – 753 SHOW

2018 – 514 show
2019 – 753 show
We’re still going up cuz We’re LINH K & FRIENDS – acoustic band
_____________________________
GO FAST GO ALONE – GO FAR GO TOGETHER

 
Xem thêm

TỔNG KẾT SHOW 2017 – 753 SHOW

2018 – 514 show
2019 – 753 show
We’re still going up cuz We’re LINH K & FRIENDS – acoustic band
_____________________________
GO FAST GO ALONE – GO FAR GO TOGETHER

 
Xem thêm

TỔNG KẾT SHOW 2016 – 753 SHOW

2018 – 514 show
2019 – 753 show
We’re still going up cuz We’re LINH K & FRIENDS – acoustic band
_____________________________
GO FAST GO ALONE – GO FAR GO TOGETHER

 
Xem thêm

350+

5678+

5678+

5678+

Tham Chiếu

Phản hồi từ khách hàng

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm

Phản hồi từ thành viên

PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
PHẢN HỒI CỦA THÀNH VIÊN 1

Chỉnh caption hình blap blap [HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU] 💢💢💢Bổ sung vào hệ thống nhận diện thương hiệu của nhóm: 💢💢💢Ra mắt ❤💙 GIẤY GÓI QUÀ 💝💝 . Quà nhỏ gói khổ...

Xem thêm
Xem thêm...
Xem thêm...
Xem thêm...

Khách hàng đã phục vụ